หลังจากที่เคยมีกระแสคึกคักในโลกออนไลน์ในประเด็นโทษของคดีข่มขื่น จนทำให้แฮชแท็ก #ข่มขืนต้องประหาร เป็นที่พูดถึงทั้งในโลกเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์​ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาก็ได้มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กฎหมายกระทำชำเราฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหามีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนแล้ว!!

นิยามใหม่ของคำว่า “กระทำชำเรา”

“กระทำชำเรา” หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น ไม่รวมการใช้วัตถุอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศของผู้อื่น แต่จะถือเป็นอนาจารที่มีโทษเทียบเท่าการข่มขืนกระทำชำเราแทน

ความผิดฐานข่มขืนที่ยอมความได้

 • เป็นการกระทำระหว่างคู่สมรสและต้องเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
 • ถ้าเป็นกรณีกระทำอนาจาร ต้องไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือไม่เป็นการกระทำต่อบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้อง เช่น ผู้พิการ คนชรา สตรีมีครรภ์

บทลงโทษเกี่ยวกับการข่มขืน

 • ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น
  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000-400,000 บาท
 • ผู้ใดกระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000-400,000 บาท
 • ผู้ใดกระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000-400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
 • ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท
 • ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000-400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
 • ผู้ใดกระทำชำเราเด็กโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 400,000 บาท
 • ผู้ใดกระทำชำเราเด็กโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต
 • การกระทำความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ หรือถ้าต้องการหย่า สามารถดำเนินการฟ้องหย่าได้
 • ถ้าข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย และผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000-400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
 • ถ้าข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย และผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
 • การข่มขืนหรือกระทำชำเราโดยได้บันทึกภาพหรือเสียงไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และถ้าหากส่งต่อภาพหรือเสียงนั้น จะต้องบทเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่ง

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา